กำหนดวาระการรวมตัวทางเศรษฐกิจ

การเจรจาประสบความสำเร็จ RCEP จะกลายเป็นกลุ่มการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยรวมสมาชิกอาเซียน 10 คน แต่ยังรวมถึงจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้เกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เพื่อชดเชยผลกระทบของสงครามการค้าประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนต้องผลักดันให้มีการเจรจา RCEP ซึ่งจะทำให้เห็นภาพของประชาคมเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก ประเทศไทยจะต้องกำหนดวาระการรวมตัวทางเศรษฐกิจ

และความเป็นพหุภาคีในอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับจีนอินเดียและประเทศอื่น ๆ ในเอเชียแปซิฟิก แม้ว่าผลประโยชน์เชิงบวกสำหรับภาคเอกชนอาจไม่สามารถมองเห็นได้ในระยะสั้น แต่การบูรณาการกับภูมิภาคนี้จะช่วยเพิ่มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวเนื่องจากสงครามการค้ายังคงดำเนินต่อไป ทั้งปริญและสมใจก็เรียกร้องให้รัฐบาลเจรจาต่อรองมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีภายในอาเซียน เห็นได้ชัดว่ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้ตามที่กระทรวงพาณิชย์เจรจาการค้า