ขนส่งเข้มมอเตอร์ไซค์รับจ้างป้ายดำห้ามวิ่ง

ที่ประชุมแก้ปัญหามอเตอร์ไซค์รับจ้างกับผู้ประกอบการแอพพลิเคชั่น ได้ข้อสรุปเบื้องต้นทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายใช้รถสาธารณะในระบบ ขณะที่การจัดระเบียบนำรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างใหม่เข้าสู่ระบบทหารจะแถลงรายละเอียดสัปดาห์หน้า

วันนี้ พล.ต.มนัส จันดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รมน.) เป็นประธานประชุมฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและผู้ให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น ทั้ง 3 ราย ได้แก่ Grab bike, Banana Bike และ Go bike รวมถึงแกร็บได้เข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกและกรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะทุกฝ่าย เพื่อหาทางออกดีที่สุดทั้งผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ

นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวภายหลังประชุมว่า ข้อสรุปเบื้องต้นในฐานะที่กรมฯ กำกับดูแลกฎหมายที่ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในส่วนของผู้ประกอบการแอพพลิเคชั่นทั้ง 3 รายพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายไม่ใช้รถป้ายดำวิ่งให้บริการ ซึ่งทุกรายยกเว้นแกร็บพร้อมปฏิบัติตาม ขณะที่แกร็บยอมรับว่าที่ผ่านมาอาจจะมีการใช้รถป้ายดำบางช่วงเวลา หลังจากนี้พร้อมรับไปปรับปรุง ขณะที่กรมฯ จะยังบังคับใช้กฎหมายจับกุมอย่างเข้มงวด

ส่วนการจัดระเบียบรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างระยะ 3 ตามแผนจะมีการเปิดให้ประชาชนที่สนใจประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้ามาจดทะเบียนให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งใบขับขี่สาธารณะและสภาพรถนั้น สัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่ทหารจะแถลงรายละเอียดและกำหนดการลงทะเบียนอีกครั้ง ซึ่งกรมฯ พร้อมให้ความร่วมมือดำเนินการ.-สำนักข่าวไทย