ขสมก.ลุ้นระทึก! ชงแผนฟื้นฟูใหม่เข้า คนร. 30 พ.ค.นี้

ขสมก.ลุ้นแผนฟื้นฟูฉบับปรับปรุงใหม่เข้าสู่การพิจารณา คนร. 30 พ.ค.นี้ ปรับแผนจัดหารถใหม่ ทั้งจำนวนรถและวงเงิน พร้อมนำร่องรับรถต้นแบบไฮบริดจาก JICA

นายประยูร ช่วยแก้ว รักษาการ ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า วันที่ 30 พฤษภาคมนี้ ขสมก.จะนำแผนฟื้นฟูกิจการที่มีการปรับปรุงใหม่เสนอขอความเห็นชอบ คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (คนร.) หาก คนร.เห็นชอบก็จะนำเสนอแผนให้แก่กระทรวงคมนาคม เพื่อเตรียมนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไขมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเฉพาะการจัดหารถมาให้บริการของ ขสมก.ในอนาคต

นายประยูร กล่าวว่า การจัดรถที่มีตัวเลขและวงเงินเปลี่ยนแปลง เนื่องจากตามแผนฟื้นฟูที่ปรับปรุงนี้จะยึดแนวทางให้บริการตามเป้าหมายที่เป็นระบบขนส่งต่อเชื่อมหรือ feeder ของรถไฟฟ้า 10 เส้นทางที่ก่อสร้างเสร็จในอนาคต รวมทั้งแผนปรับปรุงเส้นทางเดินรถที่มี 219 เส้นทาง โดย ขสมก.ได้รับการจัดสรรเส้นทาง 137 เส้นทาง ทำให้จำนวนรถที่จัดหาต้องเปลี่ยนแปลงจาก 3,183 คัน เหลือ 3,000 คัน ซึ่งเมื่อหักรถเมล์เชื้อเพลิง NGV 489 คัน ที่ดำเนินการจัดหาเสร็จแล้วจะเหลือรถเมล์ที่ต้องจัดหา 2,511 คัน แบ่งเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (EV) 35 คัน และที่เหลือทั้งหมดจะเป็นรถที่ใช้พลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้าและดีเซล ทำให้กรอบดำเนินการจัดหารถใหม่เปลี่ยนแปลง ทั้งจำนวนรถและวงเงิน ซึ่งต้องมีการนำเสนอแก้ไขมติ ครม. ที่เคยอนุมัติไว้เดิมด้วย

นอกจากนี้ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ขสมก.จะทำการรับมอบรถเมล์พลังงานไฮบริดจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA จำนวน 1 คัน โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะเป็นประธานรับมอบ ซึ่ง ขสมก.จะนำรถต้นแบบนี้มาทำวิ่งทดสอบเสมือนจริง เพื่อเก็บข้อมูลการให้บริการด้วย เนื่องจาก ขสมก.ยังไม่เคยมีรถไฮบริดประเภทดังกล่าวให้บริการมาก่อน รวมทั้งวันเดียวกันนี้คณะกรรมการ ขสมก.ชุดใหม่ที่นายณัฐชาติ จารุจินดา กลับมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอีกครั้งจะมีการประชุมมอบนโยบายแก่ฝ่ายบริหาร ขสมก.-สำนักข่าวไทย