ชี้สหรัฐต้องจับมือพันธมิตรรับมือจีน ไม่งั้นจะถูกโดดเดี่ยว

องค์กรนอกภาครัฐในสหรัฐออกรายงานเตือนว่า สหรัฐเสี่ยงถูกโดดเดี่ยว หากไม่จับมือกับพันธมิตรรับมือนโยบายเศรษฐกิจแบบนักล่าของจีน พร้อมกับแนะนำยุทธศาสตร์การหลุดพ้นจากจีนเป็นบางส่วน

สำนักงานวิจัยเอเชียแห่งชาติออกรายงานเสนอแนะยุทธศาสตร์ 4 ส่วนในการรับมือกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงจากจีน นอกจากนี้ยังได้เสนอแนะให้ระงับการทำสงครามภาษีกับจีน เสริมสร้างมาตรการเชิงป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกจีนสอดแนมหรือก่อวินาศกรรม และเพิ่มการลงทุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะผู้จัดทำรายงานยอมรับว่า ข้อเสนอแนะเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะกับรัฐบาลสหรัฐชุดนี้ที่ทำสงครามภาษีกับจีน สวนทางกับรัฐสภาที่ขอให้ใช้มาตรการอื่นนอกจากภาษี จึงดูเหมือนว่าสหรัฐไร้ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและครอบคลุม

รายงานระบุว่า สหรัฐควรหันมาสร้างความไว้วางใจกับพันธมิตร เช่น แบ่งปันข้อมูลเรื่องนโยบายจีนเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพันธมิตร ความท้าทายที่เกิดจากจีนมากมายกว่าความท้าทายที่เกิดจากยุโรป ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ การร่วมมือกันจะทำให้สหรัฐและพันธมิตรสามารถใช้เครื่องมือต่อรองได้เต็มที่ในการกดดันจีนให้ยุติการค้าบิดเบือนตลาดและการอุดหนุนด้านอุตสาหกรรม เพราะหากจีนไม่ทำตามมาตรฐานและบรรทัดฐานสากล จีนก็จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในเศรษฐกิจโลก การกระชับความร่วมมือกับพันธมิตรยังจะช่วยขจัดทัศนะในยุโรปบางประเทศที่มองว่า สหรัฐทำสงครามการค้ากับจีนเพื่อช่วยบริษัทอเมริกันโดยไม่สนใจว่าจะกระทบประเทศอื่นหรือไม่ และช่วยให้ประเทศอุตสาหกรรมสามารถคานอิทธิพลของจีนที่แผ่ขยายผ่านโครงการเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative)