หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

ปัจจุบันคนที่ทำนาส่วนใหญ่หันไปใช้รถไถนากันเป็นส่วนมาก แต่เนื่องจากบรรพบุรุษเราได้ใช้ควายช่วยไถนามานาน แต่ควาย กลับถูกลืมเลือนไปจากวิถีชีวิตชาวนา กลายเป็นเครื่องจักรที่เข้ามา แทนที่ ทำให้ประชากร “ควาย” ในทุกวันนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ อบต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น จึงจัดโครงการหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

โดยนายคำนิด จันนาหว้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า กล่าวว่า ตำบลนาหว้ามีควายที่เลี้ยงไว้ทั้งหมดประมาณ 2,000 ตัว ดังนั้น จึงมีชาวบ้านบ้านโนนสว่างที่ต้องการอนุรักษ์ควาย ตั้งเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยขึ้นมา ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนประมาณ 30 ครอบครัว มีควายประมาณ 500 ตัว ชาวบ้านใช้ควายทำนาทำไร่ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำนา หรือทำไร่ และช่วยรักษาธรรมชาติอีกด้วย นอกจากหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยแล้ว ในหมู่บ้านนี้ยังมีกลุ่ม ควายแสนรู้ที่ฝึกควายให้ทำตามคำสั่ง และนำมาแสดงให้นักท่องเที่ยว ได้ชม รวมถึงนำไปแสดงตามงานต่างๆ เช่นในงานเกษตรภาคอีสาน และงานเกษตรระดับประเทศ ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เข้า ชมงานได้มากพอสมควร เพราะควายที่ฝึกสามารถทำตามคำสั่งได้ ซึ่งผู้ที่จะฝึกนั้นต้องทำความคุ้นเคยกับควายและเรียนรู้นิสัยของควาย จะทำให้การฝึกง่ายขึ้น พื้นที่ของ อบต.นาหว้า มีทิวทัศน์ สวยงาม ทั้งแม่น้ำเซิน ภูเม็ง เหมาะที่จะทำ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางผู้บริหาร อบต. ตั้งเป้าจะส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างจริงจัง โดยนำจุดเด่นของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายมาขาย และจะจัดให้มีลานแสดงควาย ไว้รองรับเช่นเดียวกับหมู่บ้านงูจงอาง ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีละครและนักท่องเที่ยวทยอยเข้า มาเที่ยวบ้างแล้ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand