โครงการนี้กำลังถูกทดลองในหมู่เกาะโปลินีเซีย

“มีความสำคัญกับโครงการนี้กำลังถูกทดลองในหมู่เกาะโปลินีเซีย นี่คือดินแดนที่มีพื้นที่อยู่บนแนวปะการังและจะหายไปพร้อมกับระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น “นักวิทยาศาสตร์ทางการเมือง “ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะอยู่ภายใต้รัฐบาลเฉพาะคนจะสามารถใช้เวลาเพียงแค่บ้านของพวกเขาและลอยออกไปยังเกาะอื่น” เมืองนี้ยังถูกมองว่าเป็นคำตอบสำหรับการเพิ่มระดับน้ำทะเล

“ฉันจะฆ่าคุณคุณได้ยินฉัน?”

Robyn Hollingworth อายุแค่ 25 ปีเมื่อเธอลางานในลอนดอนเพื่อช่วยดูแลพ่อของเธอที่มีอาการอัลไซเมอร์เริ่มแรก ที่นี่เธอเผยให้เห็นถึงความท้าทายและความเสียใจในการเลี้ยงดูพ่อแม่ ฉันซ่อนตัวอยู่หลังโซฟาในห้องนั่งเล่นเหงื่อไหลล้นและสะดุดกับโทรศัพท์ของฉัน “คุณอยู่ที่ไหนคุณขโมยมาทำไม?” พ่อของฉันตะโกนในขณะที่เขาเดินลงบันได

เมืองไตรตรึงษ์

เมืองเก่าที่มีชื่อว่า “เมืองไตรตรึงษ์” นี้ ถึงจะเป็นเพียงร่องรอยเมืองเก่า แต่ที่นี่ยังปกคลุมด้วยบรรยากาศที่น่าเกรงขาม กล่าวกันว่าเมืองไตรตรึงษ์เป็นเมืองเก่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยสิริกษัตริย์เชียงรายผู้หนีข้าศึกจากเชียงรายมาสร้างเมืองนี้เมื่อพ.ศ. 1542 ต่อมาในพ.ศ. 2449 รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสที่เมืองแห่งนี้และทรงฉายพระรูปในเมืองแห่งนี้

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

ปัจจุบันคนที่ทำนาส่วนใหญ่หันไปใช้รถไถนากันเป็นส่วนมาก แต่เนื่องจากบรรพบุรุษเราได้ใช้ควายช่วยไถนามานาน แต่ควาย กลับถูกลืมเลือนไปจากวิถีชีวิตชาวนา กลายเป็นเครื่องจักรที่เข้ามา แทนที่ ทำให้ประชากร “ควาย” ในทุกวันนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ อบต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น จึงจัดโครงการหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย